Beeld MAProductie003

Beeld MAProductie003

28 september 2011

Opnieuw in Braziliaanse speksteen. Dit keer had de steen wat meer ijzerdeeltjes in zich, wat het raspen wat bemoeilijkte. Echter bij het polijsten, maakten die deeltjes juist een ‘schitterend’ verschil.
Het beeld staat inmiddels op een sokkel van vergrijsd eiken. Klikt u voor meer foto’s op Behance

MAProductie003 uit Braziliaanse speksteen

Facelift Gymzaal Oss

Facelift Gymzaal Oss

26 september 2011

Voor de Gemeente Oss heeft MIJN ARCHITECT deze Gymzaal aan de Verdistraat 79a geheel gepimpt! De kleurstelling is afgeleid van de ernaast gelegen basisschool met buitenschoolse opvang, het Sterrebos.
Na het ontwerp gemaakt te hebben (in loondienst bij AGS Architekten & Planners Arnhem BV) heeft Roy ook bij dit project de directievoering en het esthetisch toezicht gedaan.
Dit soort projecten zijn natuurlijk ook meer exploitatiegericht te benaderen, waarbij gedacht kan worden aan het vervangen van alle geschilderde onderdelen, zoals boeiboarden en houten kozijnen.
Daarnaast zouden ook de stookkosten beperkt kunnen worden door betere isolatie en een mechanische ventilatie met warmteterugwinning.

Vraagt u gerust voor de mogelijkheden met uw eigen gebouw een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

In uitvoering: Muizenbergstraat e.o.

In uitvoering: Muizenbergstraat e.o.

2 september 2011

Vandaag bouwbezoek in Didam aan Revitalisering Muizenbergstraat e.o.

Van de 54 woningen worden er 49 gerenoveerd en er komen 5 nieuwe hoekwoningen waarin een nultrede- en een starterswoning zitten. De te renoveren woningen bestaan uit twee types, Complex008 en Complex014. Voor de bouwvak is men begonnen met twee blokken van Complex008. Na de bouwvak is de aannemer (Boerstal-Peters) begonnen met Complex014. Hiernaast een paar foto’s van de stand van zaken op dit moment.

In de dakoverstekken zijn nestelvoorzieningen opgenomen voor de gierzwaluw.

De nog te slopen hoekwoningen staan er nu nog wat wonderlijk tegen aan. De tekeningen voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe hoekwoningen zijn gereed. Deze vergunning kan nu nog niet worden ingediend, daarvoor moet eerst het bestemmingsplan van de gemeente Montferland gereed zijn.

SVB Laris Wonen en diensten

SVB Laris Wonen en diensten

2 september 2011

Voor Laris Wonen en diensten te Didam, heeft MIJN ARCHITECT een overzichtskaart in kleur gemaakt van alle afzonderlijke bestaande lijsten die betrekking hadden op het Strategisch Voorraad Beleid (SVB). Zo waren er lijsten van verkooppotentieel, energielabeling, sloop door ontwikkellocatie, etc. Momenteel zijn dus al deze lijsten in 1 overzichtelijke tekening gevat waarop je per deelgebied kunt inzoomen. Daarbij kunnen lagen aan of uit gezet worden zodat de verschillende aandachtsgebieden oplichten.

De woningbouwvereniging heeft zo in 1 oogopslag zicht op de voorraad en kan eenvoudig de strategie voor de toekomst bepalen.

Ook interessant voor uw corporatie? Neem gerust contact met ons op, voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Metamorfose Sterrebosschool Oss

Metamorfose Sterrebosschool Oss

20 augustus 2011

Voor het SKBO in Oss heeft Roy van Mechelen (in dienst van AGS Architekten & Planners Arnhem BV) een zeer ingrijpende verbouwing gerealiseerd. Nadat het gehele gebouw gestript is, zijn er geïsoleerde aluminium kozijnen geplaatst en zijn alle betonnen gemetselde gevels in een nieuwe kleurstelling gezet (keimwerk). Daarnaast is er een uitbreiding boven op het bestaande dak gemaakt waardoor het bestaande gebouw minder energie verliest en de looplijnen kort worden gehouden t.b.v. de rust in het gebouw. Dit is aan de pleinzijde gerealiseerd.

De school heeft nu een nieuw hart gekregen door een mogelijke koppeling tussen het nieuwe speellokaal en de bestaande gemeenschapsruimte. Beide ruimten zijn twee verdiepingen hoog en krijgen een zee aan daglicht door een nieuwe glaspartij op de eerste verdieping. Tevens zijn door de toevoeging op de verdieping, twee volumes met elkaar in verbinding gebracht, die voorheen alleen verbinding hadden via het dak (vluchtroute). Er is in het interieur vooral veel wit toegepast, met kleuraccenten waar het kon. Hierdoor is een zeer frisse school ontstaan met een rustige uitstraling.

Ook qua luchtkwaliteit is het nodige verbeterd, daar ieder lokaal een eigen afzuiginstallatie heeft gekregen. Frisse lucht is enorm belangrijk in gebouwen, daar het de productiviteit en aandacht verhoogt van de gebruikers. Bij scholen zal daardoor de leerprestatie verhogen en het ziekteverzuim aanmerkelijk teruglopen.

Klikt u voor meer foto’s op Behance

Beeld MAProductie002

Beeld MAProductie002

18 augustus 2011

In de zomervakantie begonnen met twee stenen, om te kijken of beeldhouwen voor mij een leuke hobby is. Naast de creatieve bezigheid van het vormgeven vind ik de filosofische achtergrond van het beeldhouwen erg leerzaam. Namelijk het steeds opnieuw je vizier richten bij onverwachte omstandigheden. Dat kan een stuk zijn wat opeens afbreekt door bestaande breuklijnen in het materiaal. Maar ook onverwachte kado’s die je van de steen krijgt, zoals bijzondere verkleuringen die kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Het proces leidt zodoende tot een eindresultaat en niet het voorop vastgestelde idee! Dit is van waarde voor de manier waarop ik in mijn werk sta als architect.

Tja, in de inspiratievolle omgeving van het zwarte woud, boor, hak, schuur je gewoon lekker door natuurlijk.

Klikt u voor meer foto’s op Behance

MAProductie002, uit Braziliaanse speksteen

Werk MIJN ARCHITECT

Werk MIJN ARCHITECT

Een greep uit de meest recente projecten die zijn opgeleverd

Voor meer informatie over deze en andere gerealiseerde projecten kunt u klikken op de volgende link: Behance.

 

Schoolgebouwen nieuw-, verbouw en uitbreidingen. Woningbouw herstructurerings-, nieuwbouw- en revitaliseringsprojecten.

Door op de foto’s te klikken kunt u zelf het tempo bepalen waarin de foto’s langskomen en worden ze vergroot weergegeven.

Behance kunt u zien als het Archief van MIJN ARCHITECT, waar gedetailleerdere informatie te vinden is en meer projecten uit het verleden staan.

!

Lidmaatschappen

Wilt u Roy van Mechelen toevoegen aan uw netwerk dan klikt u op LinkedIn.

Klikt u op Twitter indien u wekelijks de bezigheden van MIJN ARCHITECT wilt volgen.

U kunt op Facebook klikken voor een vriendschapsverzoek aan Roy van Mechelen.

Vermelding bij de architectgids

 

 

?

Over

Op 03 mei 2010 heeft Roy van Mechelen (1972) het landelijk opererende architectenbureau ‘MIJN ARCHITECT’ opgericht.

Na bij GSG Architecten (1/2 jr), GAJ Architecten (9 jr) en AGS Architekten & Planners Arnhem BV (3 jr) getekend en ontworpen te hebben, was het tijd om de brede opgedane kennis in woning- en utiliteitsbouw zelfstandig in de markt te zetten.

Roy onderscheidt zich van andere architecten door altijd door te vragen tot hij de werkelijke vraag van de opdrachtgever kent. Alleen dan kun je volgens hem tot de juiste advisering komen. Programma’s van Eisen zijn vaak al interpretaties van de schrijver.
De gebruiker te leren kennen en zijn vak of leefpatronen te bestuderen, om zodoende tot een oplossing te komen die ‘op maat’ is en de gebruiker ondersteunt in zijn functioneren.

Verrassende oplossingen bieden die voorbij gaan aan het vanzelfsprekende. Gebouwen ontwikkelen die als gereedschap dienen voor de gebruiker. Gebouwen die praktisch ingericht zijn, met oog voor het esthetische, ambachtelijke detail.

Op deze website vindt u meer dan architectuur alleen, het is een verzameling van alles waar ik enthousiast van raak. Hierdoor kunt u mij een beetje beter leren kennen. Ik ben erg voor de persoonlijke benadering van mijn opdrachtgevers en projecten, vandaar de naamgeving MIJN ARCHITECT.

Contact Maps

Contact

Neem gerust contact met ons op, voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Roy van Mechelen
Drielse Dobbe 16
6846 HL Arnhem
t 026 379 18 21
m 06 22 404 302
e royvanmechelen@mijn-architect.nl

Wij zijn ook te volgen via de volgende links:

behance
twitter
facebook
linkedin

Diensten

Diensten

U gaat zelf (ver)bouwen? Fantastisch om uw eigen wensen te mogen vormgeven, echt alles zelf te kunnen beslissen! Een stukje van de natuur omvormen tot een comfortabele, beschutte plek. Een mooie manier om gestalte te geven aan uw eigen identiteit.

Of u daar een architect bij nodig heeft, is maar de vraag. Ik had ooit een opdrachtgever die zei: ‘ik wil graag een boerderette zoals die daar’ en hij wees naar de overkant van de weg. Ik verwees hem naar de aannemer van die woning, want die weet precies wat hij destijds gebouwd heeft. Ook een tekenbureau of aannemer kan prima een bouwaanvraag, of omgevingsvergunning voor u indienen. Al doorvragend bleek echter dat deze opdrachtgever een aantal kenmerken/karakteristieken van de boerderette interessant vond, maar dat het best een heel andere uitwerking zou mogen krijgen. Als u, net als deze opdrachtgever, open staat om samen met een architect achter de essentie van uw wensen te komen, kan een architect inhuren verstandig zijn.

Mensen zijn geneigd te denken in oplossingen alvorens zij de werkelijke vraag scherp hebben benoemd. Een architect kan u helpen uw wensen kritisch te beschouwen en met voorstellen komen op welke manieren die wensen vorm zouden kunnen krijgen. Uiteindelijk bent uzelf degene met de ‘regie’, die bepaalt welk voorstel gekozen wordt.

U wilt een architect bij uw project betrekken omdat u zoekt naar iemand die:

❏ u begeleidt en adviseert bij het ontwerpen, uittekenen en realiseren van uw wensen

❏ het onderste uit de kan haalt voor het budget dat u te besteden heeft

❏ u helpt om goedkeuring van de welstandscommissie te krijgen

❏ u kan adviseren in alle aspecten van ‘comfort’

❏ de ‘techniek van bouwen’ en ‘esthetiek’ laat versmelten tot een natuurlijk geheel

❏ creatieve meerwaarde levert aan uw eigen wensen

❏ u geld laat besparen omdat de uitgangspunten goed worden vastgelegd

❏ rekening houdt in het ontwerp met de seizoenen van de natuur

❏ u inzicht kan geven in de consequenties van uw wensen middels 3d-modellen

❏ persoonlijk betrokken blijft tijdens alle fases van het ontwerp- en bouwproces

❏ u ook op het gebied van interieur en tuininrichting kan adviseren

❏ luistert maar ook doorvraagt tot de essentie van wat u wilt

❏ u kan helpen verwoorden en verbeelden hoe u wilt wonen/werken

❏ u kan inspireren om tot minder voor de hand liggende oplossingen te komen

❏ u ontzorgt en initiatief neemt

❏ het beeldkwaliteitsplan van de gemeente vertaalt

❏ een tijdloos, duurzaam woonhuis/gebouw kan ontwerpen

❏ u bovenal kan adviseren, maar u zelf laat beslissen!

 

Vorige Berichten
Volgende Berichten