Installaties

Integraal ontwerpen, betekent ook dat alle installaties mee worden geëngeneerd in het totaalontwerp. Posities van stopcontacten, verlichting, verwarming, beluchting, etc. worden zo geplaatst dat er optimaal gebruiksgemak ontstaat zonder de esthetiek van het ontwerp aan te tasten.

Installaties 2

Welbevinden

Frisse lucht door balansventilatie, warmte- en koudeopslag in de bodem, geen fossiele brandstoffen, regenwateropslag voor hergebruik voor toiletspoeling en de was. Veelal onzichtbare installaties, maar oh zo belangrijk.

Terug naar overzicht

← Diensten

Installaties 4