Sportterreinen

Diversiteit in manieren van bewegen voor jong en oud. Goede mix van functies en natuur zorgen ervoor dat buiten sporten een hele nieuwe beleving krijgt. Ruimte voor water, waterplanten, waterdieren, sportvisserij. Het sportcomplex omgevormd tot sportpark door afwisseling van gemaaide velden en vogel-/vlinderbosjes en boomgroepen.

Sportveld

Multisport ontmoet Natuur

Geen eenzijdige sport, maar een goed mix van sport, spel, kinderopvang en horeca, waardoor de plek een veel prettiger beleving krijgt en een grotere periode per dag wordt gebruikt door alle leeftijdsgroepen. Horeca die gerund wordt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Verweven met natuur krijgen sporten een nieuwe dimensie. Het sportcomplex wordt sportPARK.

Terug naar overzicht

← Diensten

Sportterrein